Jelgavas reģionālais tūrisma centrs

Jelgavas reģionālais tūrisma centrs

 

Jelgavas reģionālais tūrisma centrs ir Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde, kas izveidota 2010.gada 1.septembrī. Iestādes mērķis ir tūrisma attīstības veicināšana Jelgavas pilsētā, Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā.

Jelgavas reģionālajam tūrisma centram ir divi galvenie uzdevumi:
1. apsaimniekot Jelgavas Trīsvienības baznīcas torni un veidot to kā reģionālas nozīmes tūrisma un kultūrizglītības centru un tūrisma objektu ar inovatīvu un kvalitatīvu pakalpojumu klāstu;
2. veicināt tūrisma infrastruktūras un tūrisma pakalpojumu attīstību Jelgavas pilsētā un reģionā, veidojot pievilcīgu tūrisma tēlu un popularizējot to Latvijā un ārvalstīs.

 

Vairāk informācijas par tūrisma iespējām Jelgavā, Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā atradīsiet mājas lapā www.visit.jelgava.lv.