Jelgavas reģionālais tūrisma centrs - Iepirkumi - Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2. pantu

Atpakaļ

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2. pantu 

 

Informācija par iepirkuma „Iespieddarbu druka un piegāde iestādei „Jelgavas reģionālais tūrisma centrs”" 2.daļu:

 

Izziņošanas datums 30.09.2016. Aprakstu, Iepirkuma dokumentāciju skatīt www.jelgava.lv, sadaļā Pašvaldība, Iepirkumi

http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/iepirkumi/iepirkumi-test/jelgavas-pilsetas-pasvaldibas-iepirkumi7/iepirkumi-saskana-ar-publisko-iepirkumu-6/iespieddarbu-druka-un-piegade-pasvaldiba/#addmodules

 

Pieteikuma iesniegšanas datums 11.10.2016. Līguma noslēgšanas datums 07.11.2016. 

 

Saistītie dokumenti:

Līgums (pdf)