Jelgavas reģionālais tūrisma centrs - Iepirkumi - Par laikraksta "Jelgavas tūrisma avīze" druku un piegādi

Atpakaļ

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2. pantu


Informācija par iepirkumu „Iespieddarbu druka un piegāde”  JPPI „Jelgavas reģionālais tūrisma centrs”:

 

Izziņošanas datums 23.10.2015.
Apraksts Iepirkuma dokumentāciju skatīt www.jelgava.lv, sadaļā Pašvaldība, Iepirkumi http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/iepirkumi/iepirkumi-test/jelgavas-pilsetas-pasvaldibas-iepirkumi7/iepirkumi-saskana-ar-publisko-iepirkumu-6/iespieddarbu-druka-un-piegade-jppi-jelga2/
Pieteikuma iesniegšanas datums 03.11.2015.
Līguma noslēgšanas datums 23.11.2015.

 

 

Saistītie dokumenti:

Līgums (pdf)