Jelgavas reģionālais tūrisma centrs - Iepirkumi - Iespieddarbu druka un piegāde JPPI "Jelgavas reģionālais tūrisma centrs" 2015

Atpakaļ

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2. pantu


Informācija par iepirkumu „Iespieddarbu druka un piegāde JPPI „Jelgavas reģionālais tūrisma centrs”:

 

Izziņošanas datums 09.04.2015.
Apraksts Iepirkuma dokumentāciju skatīt www.jelgava.lv, sadaļā Pašvaldība, Iepirkumi http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/iepirkumi/iepirkumi-test/jelgavas-pilsetas-pasvaldibas-iepirkumi7/iepirkumi-saskana-ar-publisko-iepirkumu-6/iespieddarbu-druka-un-piegade-jppi-jelga2/
Pieteikuma iesniegšanas datums 21.04.2015.
Līguma noslēgšanas datums 05.05.2015.

 

 

Saistītie dokumenti:

Līgums (pdf)