Jelgavas reģionālais tūrisma centrs - Iepirkumi - Iespieddarbu druka un piegāde JPPI "Jelgavas reģionālais tūrisma centrs"

Atpakaļ

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2. pantu


Informācija par iepirkumu „Iespieddarbu druka un piegāde JPPI „Jelgavas reģionālais tūrisma centrs”:

 

Izziņošanas datums 14.11.2014.
Apraksts Iepirkuma dokumentāciju skatīt www.jelgava.lv, sadaļā Pašvaldība, Iepirkumi http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/iepirkumi/iepirkumi-test/jelgavas-pilsetas-pasvaldibas-iepirkumi7/iepirkumi-saskana-ar-publisko-iepirkumu-6/iespieddarbu-druka-un-piegade--jppi-jelg/
Pieteikuma iesniegšanas datums 26.11.2014
Līguma noslēgšanas datums 05.12.2014

 

 

Saistītie dokumenti:

Līgums (pdf)