Jelgavas reģionālais tūrisma centrs - Iepirkumi - Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa bukleta salikšana, iespiešana un piegāde

Atpakaļ

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2. pantu

 

Informācija par iepirkumu „Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa bukleta salikšana, iespiešana un piegāde”:

 

Izziņošanas datums 25.09.2014.
Apraksts  Iepirkuma dokumentāciju skatīt www.jelgava.lv, sadaļā Pašvaldība, Iepirkumi http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/iepirkumi/iepirkumi-test/jelgavas-pilsetas-pasvaldibas-iepirkumi7/iepirkumi-saskana-ar-publisko-iepirkumu-6/jelgavas-sv-trisvienibas-baznicas-torna-6/
Pieteikuma iesniegšanas datums 06.10.2014
Līguma noslēgšanas datums 20.10.2014

 

 

Saistītie dokumenti:

Līgums (pdf)