Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis - Torņa shēma - 3.stāvs - Vēstures ekspozīcija

Atpakaļ

Vēstures ekspozīcija „Zemgale - Latvijas prezidentu šūpulis”

 


Jelgava vēsturiski tiek dēvēta par Mītavu. 13. gs. šī vieta kļuva atpazīstama ar savu varonīgo pretošanos vācu krustnešiem, kad tie, pakļaujot zemgaļu ciltis, 1265. gadā uz salas starp Lielupi un Driksu uzcēla savu atbalsta punktu Mītavas pili/cietoksni. 1918. gadā pilsētas nosaukumu nomaina pret pašreizējo – Jelgava.

1265. gadu jelgavnieki uzskata par pilsētas dibināšanas gadu. Atzīmējot šo vēsturisko faktu, 2015.gadā Jelgavā norisinās 750 jubilejas pasākumi, kuru kulminācija plānota Pilsētas svetku laikā, maija beigās. Pašlaik Jelgava ir ceturtā lielākā pilsēta Latvijā un ir nozīmīgākais sabiedriskais, saimnieciskais, izglītības, sporta un kultūras norišu centrs Zemgalē. Tieši 21.gs. sākumā pilsētas labiekārtošanā un vēsturisko vērtību atjaunošanai tiek pievērsta īpaša uzmanība. Jelgavnieku pašapziņu, šodien un nākotnē, stiprina devīze „Jelgava - pilsēta izaugsmei!”. Šobrīd Jelgavā noris aktīva rosība - tiek labiekārtota Lielupes apkārtne, pilsētas centrs, vecpilsēta un citas vēsturiskas vietas.

Ekspozīcijā „Zemgale – Latvijas prezidentu šūpulis” apmeklētājiem ir iespēja iepazīties ar Latvijas brīvvalsts pirmo četru prezidentu biogrāfijām un viņu veikumu Latvijas valsts neatkarības stiprināšanā. Ekspozīcijā iespējams arī uzzināt vairāk par Jelgavas pilsētas simboliem. Apmeklētāji var iepazīties ar stāstu par Jelgavas karogu un ģerboni, uzzināt, kāda ir pilsētas galvas (mēra) amata ķēde, Jelgavas goda zīme, tās vēsture un saņēmēji. Ekspozīcijas noslēgumā ikvienam ir iespēja pārbaudīt savas zināšanās interaktīvā spēlē un pt kļūt par Jelgavas ģerboņa glābēju.